Dubbele Ring Infiltrometer


Dubbele Ring Infiltrometer


Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 2 cirkelvormige buizen met een hoogte van ongeveer 200 mm:

  • binnenste buis: diameter 300 mm
  • buitenste buis: diameter 600 mm

Deze proef wordt doorgaans op het maaiveld uitgevoerd of op beperkte diepte onder het maaiveld.


Vraag aan

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de verticale doorlatendheid van de ondergrond (onverzadigde zone) en daarmee in de verticale infiltratiecapaciteit van de ondergrond. De resultaten worden gebruikt voor de optimale dimensionering van infiltratievoorzieningen. Daarnaast wordt deze proef ook a posteriori uitgevoerd, na de aanleg van een waterdoorlatende fundering en verharding om controle uit te voeren op de uitgevoerde werkzaamheden.

Uitvoering

In geval de proef wordt uitgevoerd op een doorlaatbare klinkerverharding worden de buizen bij de uitvoering van de proef rondom rond afgedicht met kleikorrels (bentoniet) zodat het grondwater niet zijdelings kan wegstromen.

In onverharde zones worden de buizen ongeveer 5 à 10 cm in de grond geduwd, eventueel na het uitgraven tot de gewenste diepte.

Zowel de binnenste buis als de zone tussen de binnenste en buitenste buis worden met ongeveer 10 à 15 cm water gevuld. Het water tussen de binnenste en buitenste buis wordt constant gehouden zodat er een verticale barrière wordt gevormd en het finale resultaat de verticale infiltratiecapaciteit betreft. Na verzadiging van de ondergrond wordt de daling van het waterpeil in de binnenste buis opgemeten in functie van de tijd (met een maximum van 1 uur).

Aan de hand van de opmeting wordt de infiltratiesnelheid Ksat [mm/u] berekend.

 


 

Onze andere methodes

Hooghoudt Boorgat Methode


Deze methode is van toepassing bij uitvoering van een infiltratieproef boven de grondwatertafel (omgekeerde boorgatmethode) of onder de grondwatertafel (boorgatmethode). Met deze methode wordt de verzadigde doorlaatbaarheid Ksat [mm/u] gemeten.


Lees meer

Porchet Methode


De doorlaatbaarheid / infiltratiecapaciteit (horizontaal en verticaal) van de onverzadigde zone wordt bepaald op basis van de geïnfiltreerde watervolumes


Lees meer