Hooghoudt Boorgat Methode

 

Omgekeerde Hooghoudtmethode


Deze methode is van toepassing bij uitvoering van een infiltratieproef boven de grondwatertafel (omgekeerde boorgatmethode) of onder de grondwatertafel (boorgatmethode). Met deze methode wordt de verzadigde doorlaatbaarheid Ksat [mm/u] gemeten.


Vraag aan

Doel

De doorlaatbaarheid (horizontaal en verticaal) / infiltratiecapaciteit van de onverzadigde zone wordt bepaald op basis van de daling van het waterniveau.
De doorlaatbaarheid wordt vervolgens uitgedrukt in Ksat [mm/u].

Uitvoering

Met een edelmanboor wordt een gat geboord tot op de diepte van de uit te voeren proef onder het maaiveld, boven de grondwatertafel en eventueel na het doorboren van aanwezige verharding. Van de uitgevoerde boring wordt per 0,5 meter of bij verandering van de grondlaag een staal genomen om vervolgens een boorprofiel op te stellen met beschrijving van de grondsoort. De bodem rond en onder het boorgat worden verzadigd door water te gieten in het boorgat – verzadiging treedt op van zodra er een gelijkmatige daling is van het grondwater.  • De vlotter wordt aan het uiteinde van de rolmeter bevestigd
  • De rolmeter wordt aan het statief bevestigd
  • Het statief wordt over het boorgat geplaatst met de vlotter in het boorgat zodat de rolmeter met een boogje omhoog staat
  • Van zodra de bodem verzadigd is (gelijkmatige daling van het waterniveau) wordt per tijdseenheid de daling van het waterniveau afgelezen
  • De tijdseenheid is afhankelijk van de snelheid van de daling

Onze andere methodes

Dubbele Ring Infiltrometer


Met gebruik van van 2 cirkelvormige buizen met een hoogte van ongeveer 200 mm:

  • binnenste buis: diameter 300 mm
  • buitenste buis: diameter 600 mm

Deze proef wordt doorgaans op het maaiveld uitgevoerd of op beperkte diepte onder het maaiveld.


Lees meer

Porchet Methode


De doorlaatbaarheid / infiltratiecapaciteit (horizontaal en verticaal) van de onverzadigde zone wordt bepaald op basis van de geïnfiltreerde watervolumes


Lees meer