Infiltratieproeven


Infiltratieproeven stellen je in staat de nodige infiltratievoorziening te creëren. 
Via correcte infiltratie zorg je ervoor dat regenwater steeds een goede afvloeiing heeft, en dus geen problemen veroorzaakt zoals overstroming.

Graag de infiltratiecapaciteit van je grond bepalen?

 

Contacteer ons

Hooghoudt Boorgatmethode

Deze methode wordt zowel boven als onder de grondwatertafel uitgevoerd. 
 

Meer details

Dubbele Ring Infiltrometer

Deze proef wordt op het maaiveld uitgevoerd, of op beperkte diepte onder het maaiveld.
 

Meer details

Porchet Methode

 De doorlaatbaarheid / infiltratiecapaciteit van de onverzadigde zone bepalen op basis van de geïnfiltreerde watervolumes.


 Meer details

Over ons

Group Van Vooren is een TIC firma binnen bodem- en milieuonderzoek. 
We bieden een heel groot aanbod aan diensten binnen deze sector aan.
Infiltratieproeven zijn slechts het topje van de ijsberg... 

Meer over ons weten?
Bezoek dan zeker onze algemene website.

Ontdek Group Van Vooren

Veel gestelde vragen

Een infiltratieproef is een test waarbij proefondervindelijk de doorlatendheid van de bodem wordt nagegaan. Er zijn verschillende methodes om dit te doen.
De meest gebruikte techniek is de omgekeerde boorgatmethode.

Om te kunnen infiltreren heb je een redelijk tot goed doorlatende grond en een lage grondwaterstand nodig. Om dit te weten dien je te beschikken over correcte gegevens i.v.m. de grondwaterstand en de doorlatendheid van de bodem. Deze informatie is echter niet steeds beschikbaar of niet accuraat genoeg.

Om toch te kunnen beschikken over correcte gegevens i.v.m. de grondwaterstand kan je peilbuizen plaatsen om de stand van het grondwater op te volgen. 
Om meer te weten over de doorlatendheid van de bodem, is het uitvoeren van infiltratieproeven de oplossing.

De doorlatendheid van de bodem kan bepaald worden :
1. via een infiltratieproef
2. via een grondsondering
3. via literatuurstudie (bodemkaarten)

De meest correcte informatie wordt bekomen door het uitvoeren van een infiltratieproef. 
Deze werkwijze geniet dan ook de voorkeur voor een correcte bepaling van de doorlatendheid van de ondergrond.

Wanneer infiltratie niet mogelijk is dient een afwijkingsaanvraag ingediend te worden.
Hierbij dient men aan te tonen dat infltratie niet haalbaar is, bvb. op basis van de resultaten van een uitgevoerde infiltratieproef.

In theorie dient de bouwheer de afwijkingsaanvraag in te dienen. In de praktijk zal dit net zoals bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning de architect zijn die instaat voor het dossier.

Er moet een adres worden opgegeven om een kaart in te sluiten