Porchet Methode


Porchet Methode


De Porchet-methode voor infiltratieproeven omvat het vullen van een graafkuil met water, het meten van de waterdaling in de tijd en het berekenen van de bodemdoorlatendheid aan de hand van deze metingen.


Vraag aan

Doel

De doorlaatbaarheid / infiltratiecapaciteit (horizontaal en verticaal) van de onverzadigde zone wordt bepaald op basis van de geïnfiltreerde watervolumes.
De doorlaatbaarheid wordt uitgedrukt in Ksat [mm/u].

Uitvoering


  • Met een edelmanboor wordt een gat geboord met een diameter van 150 mm tot op de diepte van de uit te voeren proef onder het maaiveld, boven de grondwatertafel en eventueel na het doorboren van aanwezige verharding
  • Van de uitgevoerde boring wordt per 0,5 meter of bij verandering van de grondlaag een staal genomen om vervolgens een boorprofiel op te stellen met beschrijving van de grondsoort
  • Het statief wordt in het boorgat geplaatst
  • Het grote en het kleine (gegradueerde) waterreservoir worden op het maaiveld geplaatst en met behulp van een darm en een lang metalen buisje wordt water vanuit het grote waterreservoir door middel van hevelwerking via het statief in de put gebracht en start de waterverzadiging van de bodem
  • Wanneer het waterpeil in de put de vlotter van het statief bereikt stopt de waterstroming
  • De darm wordt op dat moment aangesloten op het gegradueerde waterreservoir
  • Op tijdstip t0 wordt het volume water afgelezen
  • Vervolgens wordt het volume afgelezen met regelmatige tussentijden

Onze andere methodes

Hooghoudt Boorgat Methode


Deze methode is van toepassing bij uitvoering van een infiltratieproef boven de grondwatertafel (omgekeerde boorgatmethode) of onder de grondwatertafel (boorgatmethode). Met deze methode wordt de verzadigde doorlaatbaarheid Ksat [mm/u] gemeten.


Lees meer

Dubbele Ring Infiltrometer


Met gebruik van van 2 cirkelvormige buizen met een hoogte van ongeveer 200 mm:

  • binnenste buis: diameter 300 mm
  • buitenste buis: diameter 600 mm

Deze proef wordt doorgaans op het maaiveld uitgevoerd of op beperkte diepte onder het maaiveld.


Lees meer